Download de Voetbal.nl app

Gebruik je de Voetbal.nl app al? Download de app en stel je account in met het e-mailadres waarmee je bij Zwaluw VFC bent ingeschreven in de ledenadministratie. Op deze wijze krijg je relevante informatie over je eigen team(s), voorkeurstaken, trainingen, evenementen, vergaderingen en bijeenkomsten. Ook binnen je team kun je zaken als aanwezigheid en autoindeling met elkaar delen. Super handig om op de hoogte te blijven van alles wat er binnen je team en Zwaluw VFC afspeelt.

Account instellen

Als je de voetbal.nl app gaat installeren, zal er gevraagd worden om je te registreren of in te loggen. De volgende situaties kunnen zich voordoen:

  1. Je hebt al een account bij Voetbal.nl. Je kunt inloggen met je bestaande account. Bij het inloggen wordt er wel gevraagd om het e-mailadres opnieuw te koppelen. Zorg dus dat je het e-mailadres gebruikt waarmee je bij Zwaluw VFC in de ledenadministratie bekend bent.

    Hoe weet ik met welk e-mailadres ik bekend ben bij Zwaluw VFC? Het adres waarop je doorgaans de mailtjes van Zwaluw VFC ontvangt is het adres waarmee je bekend bent. Kom je er dan nog niet uit? Stuur dan een mail naar ledenadministratie@zwaluwvfc.nl.

  2. Je hebt nog geen account. Via registreren kun je een nieuw account aanmaken. Zorg er wederom voor dat je een e-mailadres gebruikt waarmee je bij Zwaluw VFC bekend bent.
  3. Je hebt een bestaand account bij Voetbal.nl waarvan je de inloggegevens niet meer weet en daarmee het aanmaken van een nieuw account belemmert. Neem even contact op met ledenadministratie@zwaluwvfc.nl.
  4. Je hebt al een account aangemaakt via de wedstrijdzaken app. Je kunt dit account gewoon gebruiken om in te loggen in de Voetbal.nl app. De koppeling is reeds gelegd.