Spelregelbewijs voor wie verplicht?

Een speler dient op 1 juli van het kalenderjaar waarin hij de leeftijd van 17 jaar bereikt in het bezit te zijn van een spelregelbewijs. Een spelregelbewijs voor alle jeugdspelers in Nederland; het maakt voetballers van jongs af aan vertrouwd met de regels en geeft hen meer inzicht in – en begrip voor – beslissingen van de scheidsrechter. Het kennen van de regels zorgt voor een sportiever spel, waarbij het juist toepassen van de regels er ook nog eens voor zorgt dat je als team meer kans maakt om te winnen. De invoering van het spelregelbewijs is één van de maatregelen uit het actieplan ”Tegen geweld, voor sportiviteit?”

Kennen, begrijpen, accepteren en toepassen
Spelen in een team vormt een mooie uitdaging: winnen lukt alleen samen met je teamgenoten. Als alle individuen goed op elkaar zijn ingespeeld krijg je het beste resultaat. Zo simpel is dat toch? Maar er is natuurlijk de tegenpartij die het je moeilijk maakt en sterker nog, exact hetzelfde doel nastreeft: winnen. Dat maakt het spelen van een voetbalwedstrijd zo interessant, vooral ook omdat daarbij tal van spelsituaties ontstaan. Als je weet hoe je met die spelsituaties om moet gaan, kan dat het winnen van de wedstrijd dichterbij komen. Dus gaat het er bij het voetbalspel óók om van de spelregels te hebben én deze vervolgens zowel te begrijpen, te accepteren als uiteindelijk juist toe te passen.’Met de invoering van het spelregelbewijs haken we hierop in. Bij het behalen van het spelregelbewijs worden jongeren getoetst over de essentie van het voetbal. Over spelsituaties en -regels die er toe doen. Rand- en bijzaken, zoals de breedte van de lijnen of het gewicht van de bal, komen dus niet aan bod. De toetsvragen zijn gericht op 20 spelsituaties. Uit onderzoek onder scheidsrechters en coaches is gebleken dat rond deze situaties de meeste discussie kan ontstaan over de uitleg en toepassing van de spelregels. Dat zijn spelsituaties die iedereen herkent zoals buitenspel en hands, het principe van de terugspeelbal en de voordeelregel.

Oefenen en Eindtoets
Op www.voetbalmasterz.nl vinden jongeren de informatie die zij nodig hebben om in eerste instantie vijf oefenlevels te kunnen doorlopen, om uiteindelijk via de eindtoets het spelregelbewijs in de wacht te slepen. Bij het eerste oefenlevel moeten zij vijf van de tien vragen goed hebben om door te gaan naar level 2. Hierin moeten zes van de tien vragen goed zijn, in level 3 zeven van de tien, in level 4 acht en in level 5 uiteindelijk een aantal van negen. Na afloop van ieder level kunnen de deelnemers hun foute antwoorden bekijken en het goede antwoord op de betreffende vraag vinden. Leden kunnen de oefenlevels zo maak maken als zij willen of nodig is om de levels af te sluiten met voldoende goede antwoorden.

Dan zijn ze klaar voor de eindtoets…
Die bestaat uit twintig vragen, waarvan de score minimaal zestien juiste antwoorden moet zijn. De jongeren hebben drie pogingen om de eindtoets te halen. Als dat om welke reden dan ook niet lukt, kunnen vereniging en lid samen bekijken hoe ze ervoor zorgen dat het lid alsnog slaagt vóór het einde van het seizoen. Bijvoorbeeld door samen te kijken naar welke vragen tijdens de vijf oefentoetsen fout werden beantwoord. Het halen van het spelregelbewijs is verplicht, maar door het aanbieden van verschillende oefentoetsen is het voor iedereen mogelijk om het bewijs op tijd te behalen. Zie het als bij een zwemdiploma: iedereen die deelneemt, zal uiteindelijk slagen.

Hoe vindt de controle plaats?
Controle vindt plaats op basis van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF). Iedere keer dat iemand een wedstrijd speelt en de scheidsrechter het DWF verstuurt naar de KNVB vindt controle plaats. Heeft iemand nog geen spelregelbewijs, dan wordt dit geregistreerd en de teller met 1 opgehoogd. Bij de zevende overtreding wordt de tuchtprocedure gestart. Iedere keer dat een speler in overtreding is ontvangt de vereniging een e-mail met de wedstrijd waarin de overtreding heeft plaatsgevonden.

Heb je een vraag stuur een email naar [email protected]