• Bestuurlijk beleid
    Het beleidsplan van Zwaluw V.F.C. voor de periode 2014 - 2018 heeft als titel meegekregen 'Samen voor Zwaluw V.F.C.'
    Onze missie en visie is weergegeven als een bestaande feitelijke situatie, maar moet worden gelezen als een toekomstbeeld waar wij over enkele jaren willen staan. Het vormt als het ware een foto van de situatie die Zwaluw V.F.C. nastreeft en wenst te koesteren.

    Download het Strategisch beleidsplan