Info mini’s (jeugd onder 7)

Voetbal voor de mini-jeugd betekent kennismaken met voetbal voor kinderen vanaf 4 jaar. Nieuwe spelers zijn dan ook van harte welkom bij het eerste instroommoment na hun 4e verjaardag.

Het minivoetbal staat in het teken van lekker achter een bal aanrennen, onderlinge partijtjes spelen en kennismaken met de vereniging. Ook wordt er tijdens de trainingen op een speelse manier uitgelegd wat de spelregels zijn. We starten eveneens met simpele oefeningen om zo een goede basis te leggen en om te leren dat voetbal in teamverband gespeeld wordt.

Instroom nieuwe mini’s
Drie maal per jaar kunnen nieuwe kinderen instromen: op de eerste woensdag na de zomervakantie, de eerste woensdag na de herfstvakantie en de eerste woensdag na de carnavalsvakantie. Tijdens de schoolvakanties vinden er geen trainingen plaats op woensdag en zaterdag.

Geef ons de gegevens van uw kind (naam en geboortedatum) en uw telefoonnummer per mail door zodat we hem of haar op de wachtlijst kunnen plaatsen om in te delen voor het eerstvolgende instroommoment. Nieuwe teams starten bij voldoende spelers en begeleiding.

Woensdag van 14:45 tot 15:45 uur en van 16:00 tot 17:00 uur op het kunstgrasveld
Op woensdag trainen de mini’s op het kunstgrasveld de basisvaardigheden, door de spelers in vaste teams over drie of vier spelvormen te rouleren. Zorg ervoor dat je 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig bent; de kinderen kunnen dan alvast inspelen. De spelvormen zijn ontwikkeld door de KNVB en worden uitgezet door de hoofdtrainer van de mini’s. Deze oefeningen zijn zo opgezet dat ze met uitleg van de trainer door iedere ouder (familielid, kennis) kunnen worden begeleid. Wij vragen een ieder die wil meehelpen met het begeleiden van de spelvormen op woensdag zich te melden.

U hoeft als spelbegeleider geen verstand te hebben van voetbal; het enige vereiste is enthousiasme! Zonder begeleiding kunnen we de spelvormen niet uitvoeren. Heeft een nieuw team (nog) geen begeleider, dan kan dat team niet starten.

Wellicht ten overvloede: Het is niet de bedoeling dat op woensdag speelvriendjes meekomen.

Zaterdag 10:30 tot 11:30 op het trainingsveld
Op zaterdag worden er onderlinge wedstrijdjes gespeeld op ons grasveld. Vooraf worden de velden met doeltjes uitgezet met hulp van enkele ouders en liggen de materialen klaar. Voor aanvang wordt de groep verdeeld in teams van 4 à 5 spelers. Bij deze indeling wordt gekeken naar kunnen, zodat alle kinderen fijn kunnen voetballen. Er is dus geen vaste indeling voor de zaterdag; deze wisselt. De wedstrijdjes worden begeleid door de aanwezige ouders en gedurende het uur worden teams enkele keren gerouleerd zodat alle teams tegen elkaar spelen.

Kleding/schoenen
We trainen op voetbalschoenen en met scheenbeschermers. Op de woensdag mag in de proefperiode op gymschoenen meegetraind omdat we dan op het kunstgrasveld bezig zijn. Op zaterdag spelen we op het grasveld en zijn voetbalschoenen verplicht. Het Zwaluw-tenue is pas nodig zodra er aan wedstrijden of toernooien wordt meegedaan.

Ben op tijd!
We beginnen op tijd (er trainen na ons immers weer andere teams) en verwachten de kinderen een kwartiertje voor aanvang van de training op ons sportpark. Ben je te laat en is de training al begonnen, dan wacht je buiten het veld en kom je pas het veld op zodra de teams doordraaien naar de volgende oefening of het volgende partijtje.

Altijd afmelden
Ben je op woensdagmiddag verhinderd, meld je dan uiterlijk dinsdagavond af bij de trainer. We steken veel tijd in de trainingen en het is erg vervelend als er op het laatste moment van alles aangepast moet worden. Voor de zaterdagochtend hoef je je niet af te melden omdat dan de teams ter plekke worden gevormd.

Regionale minicompetitie
Samen met enkele andere voetbalverenigingen uit de regio spelen tweedejaars mini’s een aantal wedstrijden op de zaterdagochtend binnen een regionale minicompetitie. Hiervoor word je uitgenodigd door de minicoördinator. We hebben de ervaring dat de overstap naar de JO8 dan gemakkelijker verloopt omdat de spelers al wedstrijdervaring opdoen. De Zwaluw-tenues krijgen de spelers van de club.

Teamsamenstelling
Er wordt kritisch gekeken naar het niveau van de kinderen onderling. Dit komt de sfeer binnen het team, het plezier van de begeleiders en de uitvoering van de oefeningen ten goede. We houden daar waar mogelijk uiteraard rekening met vriendjes, maar de ontwikkeling van het kind staat voorop. Mocht een kind beter tot zijn of haar recht komen in een ander team, dan zal dit met de ouder(s) worden besproken.

Een keer komen proberen?
Neem contact op met Stefan van Lith via [email protected] of 06-53599920.

Tot snel bij Zwaluw V.F.C.!

Voetbaltechnisch beleid

In opdracht van het Hoofdbestuur heeft de Commissie Voetbal Zaken een Voelbaltechnisch beleidsplan geschreven.