Jeugdfonds Sport en Cultuur (JFS&C) en Stichting Leergeld Vught

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur ‘s-Hertogenbosch-Vught (JFS&C) betaalt de contributie en eventueel sportattributen voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub.

Wie komen in aanmerking?

  • Het gaat om kinderen van 4 tot en met 17 jaar die in de gemeente Vught wonen.
  • Aanvragen bij JFS&C kunnen uitsluitend worden gedaan via een intermediair (bijv. via een leerkracht op school, schuldhulpverlening of Stichting Leergeld Vught). Stichting Leergeld Vught treedt meestal op als intermediair voor aanvragen bij het JFS&C (ook als u verder geen gebruik van Leergeld Vught wilt maken).  

JFS&C keert géén geld uit aan ouders of jeugdigen, maar alléén aan de vereniging.

Hoe kunt u een aanvraag indienen?
Ouders vullen onderstaand inschrijfformulier in. Let op: Pas nadat ouders/verzorgers een gezinsnummer van Stichting Leergeld Vught hebben, kan het inschrijfformulier door de ouders/verzorgers ingevuld en verzonden worden.

Wat is het bedrag?
Het maximale bedrag voor contributie en sportattributen dat wordt uitgekeerd, is € 225,00. JFS&C kan een waardebon verstrekken als een kind kleding- of attributen nodig heeft om de activiteit uit te oefenen en het bedrag van € 225,00 nog niet helemaal besteed is aan de contributie. De waardebon is te verzilveren bij een winkel waar het JFS&C een contract mee heeft.

Stichting Leergeld Vught betaalt in overleg met ouders en/ of de vereniging de extra kosten boven de € 225,00 als die nodig zijn voor de sport van het kind.

Betaling contributie
Zwaluw V.F.C. stuurt de factuur, met bijbehorend gezinsnummer, rechtstreeks naar Stichting Leergeld Vught. Stichting Leergeld Vught regelt de betaling aan Zwaluw V.F.C. De eventueel aanvullende waardebon (als er nog geld over is van de € 225,00) ontvangen de ouders per post van de Stichting Leergeld Vught.  

Hoe werkt een aanvraag bij in het buitenland geboren spelers/speelsters?
Een internationale overschrijving of eerste registratie door de KNVB van een in het buitenland geboren minderjarige speler (10 – 18 jaar) kan niet plaatsvinden, zonder dat hiervoor toestemming van de FIFA is ontvangen.

Daarom moet in deze gevallen bij inschrijving de volgende documenten bij de KNVB worden ingediend:

  • Kopie van pasjes van de verblijfsvergunningen (voor- en achterzijde) van de speler en van de ouders (indien mee verhuisd).
  • Recent bewijs van het woonverblijf. Dit mag een recente rekening van een nutsbedrijf zijn. In ieder geval met vermelding van de familienaam en het woonadres.

Bovenstaande documenten kunt u mailen naar [email protected]. De ledenadministratie zorgt er voor dat de documenten door de KNVB in behandeling worden genomen.
Pas nadat de KNVB de extra documenten beoordeeld heeft, en akkoord is, wordt de inschrijving definitief en kan het nieuwe lid aan de competitie deelnemen.

Wet op privacy
Met het (digitaal) invullen van het formulier geeft u Zwaluw V.F.C. toestemming om uw gegevens te beheren! De gegevens worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Dit betekent dat ze niet worden doorgestuurd naar externe partijen en dat binnen de vereniging alleen de personen die de gegevens vanuit hun functie in moeten zien toegang hebben.

Let op: de factuur voor de contributie wordt naar het mailadres van de ouders/verzorgers van het nieuwe Zwaluwlid gestuurd/gemaild. De ouders/verzorgers overhandigen/mailen de factuur aan hun intermediair, bijvoorbeeld Stichting Leergeld Vught, die vervolgens zorgt voor de betaling.

Geslacht *
Heeft u onlangs contact gehad met leider, trainer of coördinator van Zwaluw VFC? *
Bent u in het verleden Zwaluwlid geweest? *
Bent u de afgelopen 3 jaar lid van een andere voetbalvereniging geweest? *

Met het digitaal ondertekenen van deze inschrijving verklaart u akkoord te gaan met de reglementen van de KNVB en van Zwaluw V.F.C.

Intermediar

Vrijwilligers

Als voetbalvereniging houden wij ons natuurlijk voornamelijk bezig met voetbal. Toch worden wij steeds meer geconfronteerd met onderwerpen waarvan we niet altijd voldoende kennis en kunde in huis hebben. Mogelijk heeft u dergelijke kennis wel. Hierbij vragen wij u dan ook uw beroep / functie aan te geven zodat wij u, indien nodig, kunnen benaderen voor (gratis) hulp / advies.