Bestuursleden Zwaluw V.F.C.
Voorzitter Jacco de Koning
Penningmeester Ruben Baijens 06-25051541 penningmeester@zwaluwvfc.nl
Secretaris Tommy Brekelmans 06-15504617 bestuur@zwaluwvfc.nl
Bestuurslid Facilitair Frank Paijmans  06-50232527 facilitair@zwaluwvfc.nl
Bestuurslid Communicatie commissie communicatie@zwaluwvfc.nl
Bestuurslid Sponsor commissie sponsoring@zwaluwvfc.nl
Bestuurslid Vrijwilligerszaken Vacant
Bestuurslid Voetbalzaken Chris Keijsers 06-83169308 voetbalzaken@zwaluwvfc.nl
De aftredende bestuursleden moeten in de ALV in het jaar voorafgaand aan het jaar van aftreden worden herkozen                
Functie 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Voorzitter       X        
Secretaris     X          
Penningmeester     X          
Vrijwilligerszaken                
Facilitair     X          
Algemene zaken                
Commissie Voetbalzaken       X