Bestuursleden Zwaluw V.F.C.      
Voorzitter Jacco de Koning   voorzitter@zwaluwvfc.nl
Penningmeester Ruben Baijens   penningmeester@zwaluwvfc.nl
Secretaris Tommy Brekelmans   secretaris@zwaluwvfc.nl
Bestuurslid Facilitair Frank Paijmans   facilitair@zwaluwvfc.nl
Bestuurslid Sponsoring & communicatie Barry Hugers   sponsoring@zwaluwvfc.nl
Bestuurslid Vrijwilligerszaken Vacant    
Bestuurslid Voetbalzaken Chris Keijsers   cvz@zwaluwvfc.nl
De aftredende bestuursleden moeten in de ALV in het jaar voorafgaand aan het jaar van aftreden worden herkozen                
Functie   2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Voorzitter       X        
Secretaris     X          
Penningmeester     X          
Vrijwilligerszaken                
Facilitair     X          
Algemene zaken                
Commissie Voetbalzaken       X