• De aftredende bestuursleden moeten in de ALV in het jaar voorafgaand aan het jaar van aftreden worden herkozen

  Functie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  Voorzitter x     x     x  
  Secretaris     x     x    
  Penningmeester   x     x     x
  Vicevoorzitter     x     x    
  Seniorenafdeling     x     x    
  Jeugdvoorzitter   x     x     x
  Accomodatie   x     x     x
  Algemene zaken x     x     x  
  Technische zaken   x     x     x