• De aftredende bestuursleden moeten in de ALV in het jaar voorafgaand aan het jaar van aftreden worden herkozen

  Functie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
  Voorzitter    X            
  Secretaris  X              
  Penningmeester              
  Vrijwilligerszaken                
  Accomodatie  X              
  Algemene zaken  X              
  Commissie Voetbalzaken    X