Inschrijven voetbalspeler/speelster bij Zwaluw VFC

Inschrijven voetbalspeler/speelster bij Zwaluw VFC
Kees de Graauw verzorgt bij Zwaluw V.F.C. de ledenadministratie. Heb je vragen, stuur dan een e-mail naar ledenadministratie@zwaluwvfc.nl.

Wil je je aanmelden, vul dan onderstaand formulier volledig in. Een coördinator zal vervolgens contact met je opnemen. Hij/zij zal afspraken met je maken over de trainingstijden en de indeling bij een team. Een inschrijving is geen bevestiging dat er ook daadwerkelijk plek is. Indien er geen plek is in een team, kun je op een wachtlijst geplaatst worden.

Contributie
De contributie wordt jaarlijks aan het begin van het seizoen in rekening gebracht. Met ingang van het seizoen 2021-2022 maakt Zwaluw VFC hiervoor gebruik van NIKKI. Bij betaling van het contributiebedrag ineens zijn hieraan geen kosten verbonden. NIKKI biedt ook de mogelijkheid om in tien termijnen te betalen en in dat geval betaalt het lid 10% administratiekosten met een maximum van € 19,00.

Er vindt dus geen automatische incasso meer plaats zoals in voorgaande seizoenen en facturatie vindt niet meer rechtstreeks plaats vanuit Zwaluw VFC.

Wet op privacy
Met het (digitaal) invullen van het formulier geeft u vereniging Zwaluw V.F.C. toestemming om uw gegevens te beheren!
De gegevens worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Dit betekent dat ze niet worden doorgestuurd naar externe partijen en dat binnen de vereniging alleen de personen die de gegevens vanuit hun functie in moeten zien toegang hebben.

Moeite met betalen van de contributie?

Heeft u een laag inkomen en kunt u daardoor de contributie misschien niet (geheel) betalen? In Vught zijn er twee mogelijkheden om u hierbij te helpen:
1. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar is er het Jeugdfonds Sport en Cultuur (JSF).
2. Vanaf 18 jaar kan het Volwassenenfonds u helpen.

Zij betalen (een deel) van de contributie tot een bedrag van €250,00.

Op de sites www.jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/s-hertogenbosch-vught/ en
www.volwassenenfonds.nl vindt u meer informatie.