Kledingplan

Op woensdag 22 maart 2017 is tijdens de bijzondere extra algemene ledenvergadering door het bestuur een nieuw kledingplan gepresenteerd. Hiermee is door een meerderheid van de leden ingestemd. Naast het kledingplan is aan de aanwezige leden ook een nieuwe kledinglijn gepresenteerd. Ook deze is door de aanwezige leden met een ruime meerderheid goedgekeurd. Deze kledinglijn ziet er als volgt uit en zal met de invoering van het nieuwe kledingplan per 1 juli 2017 actief worden:

Waarom een kledingplan?
Het bestuur van Zwaluw V.F.C. heeft een kledingplan opgesteld dat erop is gericht om duidelijkheid te verschaffen richting leden en sponsoren en daarnaast ook de kosten beheersbaar te houden voor dezelfde leden en sponsoren. In de afgelopen jaren is gebleken dat het steeds lastiger is om sponsoren te strikken voor de teams van Zwaluw V.F.C. en omdat er verschillende teams zijn met verkeerde tenues.

Waaruit bestaat het kledingplan?
Binnen Zwaluw V.F.C wordt een ‘kledingpot’ gegenereerd, die wordt gevuld door leden en sponsoren. Vanuit deze pot worden alle tenues aangeschaft voor spelende leden volgens de nieuw vastgestelde kledinglijn. Hierbij is het uitgangspunt dat het wedstrijdtenue 4 jaar zal worden gebruikt.

Aan het begin van elk seizoen krijgt een team kleding uitgereikt door de kledingcommissie, waar ze die aan het eind van het seizoen ook weer bij inleveren. Hierbij is het team zelf verantwoordelijk voor het materiaal. Het aantal kledingstukken dat aan het eind van het seizoen moet worden ingeleverd, is gelijk aan het aantal dat aan het begin van het seizoen is ontvangen. Schade door verlies of beschadiging van de wedstrijdkleding en sporttas dient door het lid direct aan de kledingcommissie gemeld te worden. De kosten voor vervanging kunnen ten laste komen van het lid en zullen schriftelijk door de kledingcommissie aan het lid meegedeeld worden. Het is niet toegestaan om de wedstrijdkleding en de sporttas te merken.

Wat houdt het voor mij als lid in?
Uiteraard heeft het plan gevolgen voor de leden van Zwaluw V.F.C..
In het kort:
– Zwaluw V.F.C. schaft alle kleding aan voor competitiespelende leden, ouders en/of leden hoeven dit niet meer zelf aan te schaffen.
– Competitiespelende leden gaan een huurbedrag betalen voor bruikleen van de kleding.
– Het kledingplan gaat in per 1 juli 2017.
Wij hopen hiermee e.e.a. in het kort duidelijk te hebben gemaakt. Mochten er nog vragen zijn dan kun je hiervoor uiteraard bij het bestuur terecht. Of stuur een email naar [email protected].

Omruilen kleding Zwaluw V.F.C.
Voetbalvereniging Zwaluw V.F.C. geeft in het kader van het kledingplan teams en/of spelers kleding in bruikleen. De kleding wordt door de kledingcommissie verstrekt. Wanneer de kleding te klein is geworden, kan deze worden omgeruild voor een grotere maat. U kunt dit aan ons doorgeven via [email protected]. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.