Contributie

Zwaluw VFC is een vereniging die voor een belangrijk deel van haar inkomsten afhankelijk is van bijdragen van haar leden in de vorm van contributie.

Voor het seizoen 2023-2024 gelden de volgende contributiebedragen:

Categorie Aanvullende info Bedrag
Senioren 18 jaar en ouder €214,-
Walking football 60 jaar en ouder €50,-
Vrouwen 7 x 7 30 jaar en ouder €70,-
Jeugd onder 19 €166,-
Jeugd onder 17 €166,-
Jeugd onder 15 €166,-
Jeugd onder 13 €150,-
Jeugd onder 11 €150,-
Jeugd onder 9 €150,-
Jeugd onder 7 (mini’s) €100,-
Categorie Bedrag
Kledingplan (m.u.v. mini’s) In bruikleen €14,40
Inschrijfgeld Eenmalig €10,-
KNVB kosten Jaarlijks (in contributie) €15,-
Niet voetballende leden Steunend bondslid/trainingslid €50,-
Ereleden Eereleden € 0,-
Vrijwilligers Vrijwillige bijdrage (KNVB kosten) €15,-
Donateurs Minimaal €25,-

De contributie wordt jaarlijks aan het begin van het seizoen in rekening gebracht. Met ingang van het seizoen 2021-2022 maakt Zwaluw VFC hiervoor gebruik van NIKKI. Bij betaling van het contributiebedrag ineens zijn hieraan geen kosten verbonden. NIKKI biedt ook de mogelijkheid om in tien termijnen te betalen en in dat geval betaalt het lid 10% administratiekosten met een maximum van € 19,00.

Er vindt dus geen automatische incasso meer plaats zoals in voorgaande seizoenen en facturatie vindt niet meer rechtstreeks plaats vanuit Zwaluw VFC.

Reservelidmaatschap en coulance in geval van ernstig blessureleed

Zwaluw VFC kan in bepaalde gevallen tegemoetkomen aan leden voor wie het structureel niet mogelijk is veel wedstrijden te spelen en voor wie de normale contributie dus relatief hoog is. Om aanspraak te kunnen maken op het zogenaamde reservelidmaatschap gelden de volgende voorwaarden en procedure:

Voorwaarden:

 • Elk seniorenelftal van Zwaluw V.F.C. heeft 15 spelers met volledig lidmaatschap, aangevuld met maximaal 5 spelers met een alternatief lidmaatschap.
 • De leider is medeverantwoordelijk en is contactpersoon en aanspreekpunt van CVZ.
 • De regeling geldt alleen voor senioren en niet-selectiespelers.

Procedure:

 • Een reservespeler geeft voor aanvang van het seizoen aan, met gegronde reden, dat hij in aanmerking wil komen voor het alternatief lidmaatschap.
 • CVZ beslist en borgt.
 • Een reservespeler met een alternatief lidmaatschap speelt maximaal 10 wedstrijden gedurende het seizoen. Mocht hij/zij meer wedstrijden spelen, dan is hij/zij verplicht dit bij CVZ te melden.
 • Een reservespeler met een alternatief lidmaatschap betaalt € 107,00 aan contributie per seizoen.

Indien er sprake is van het structureel niet kunnen spelen van wedstrijden als gevolg van langdurig blessureleed dan kan Zwaluw VFC de mogelijkheid bieden van coulance in de contributie. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden en procedure:

 • Speler informeert CVZ.
 • Speler wordt gezien door fysiotherapeut.
 • CVZ beslist en borgt.
 • Bij langdurig blessureleed, 6 maanden, kan besloten worden tot 50% restitutie van de betaalde contributie.
 • Zwaluw V.F.C. speelt geen actieve rol in revalidatie en herstel.

De Commissie VoetbalZaken, CVZ, kan benaderd worden via CVZ@zwaluwvfc.nl