Business Sporting Vught

Business Sporting Vught is opgericht met als doel een prettige sfeer te creëren rondom het 1e elftal van Zwaluw VFC en de spelers te enthousiasmeren om bij Zwaluw V.F.C. te blijven spelen, ook in de toekomst. BSV wil dan ook voorzien in middelen die nodig zijn om direct of indirect de prestaties van het 1e elftal van Zwaluw V.F.C. verbeteren.

De doelstelling van Zwaluw V.F.C. is om minimaal een stabiele 2e klasser te zijn met zoveel mogelijk spelers afkomstig uit de eigen opleiding. Deze doelstelling wordt binnen BSV volledig ondersteund.

BSV wil haar ledental graag uitbreiden, zodat BSV meer voor Zwaluw V.F.C. en haar vlaggenschip het 1e elftal kan betekenen.

Business Sporting Vught

 • Waarom lid BSV?
  Het bestuur van BSV is van mening dat zij door haar inbreng een bijdrage kan leveren om de spelers van Zwaluw V.F.C te behouden voor de club.

  Wat krijgt u ervoor terug?

  • BSV vervaardigt en plaatst voor elk lid een bordje met naam/logo in het clubhuis van Zwaluw VFC.
  • Op www.zwaluwvfc.nl worden alle BSV-leden vermeld met bedrijfsnaam en logo
  • Bij aanvang van het 2e jaar lidmaatschap, vervaardigt BSV kosteloos een reclamebord voor elk BSV lid. Dit reclamebord zal worden geplaatst langs het hoofdveld van Zwaluw VFC en blijven hangen gedurende het lidmaatschap. Het reclamebord blijft na beëindiging lidmaatschap eigendom van BSV.
  • BSV-leden zijn onder andere van harte welkom bij:
   – de jaarlijkse afsluiting van het seizoen van het 1e elftal
   – de jaarlijkse afsluiting aan het eind van de voorbereiding van het 1e elftal op het nieuwe seizoen
   – de nieuwjaarsreceptie van Zwaluw V.F.C.
   – de thuiswedstrijden van Zwaluw V.F.C. 1, tijdens deze wedstrijden zijn de BSV-leden welkom in de bestuurskamer van Zwaluw V.F.C.
  • BSV komt 3 x per jaar samen om te borrelen en gezellig bij te praten.
  • BSV vergadert 1 x per jaar. Na de vergadering volgt, onder het genot van een hapje en een drankje, een gezellig samenzijn.

  Huidige leden 2022

  1. Mazeland Bedrijfswagens
   www.bestvans.nl
  2. Gevers installatiebureau
   www.gevers-vught.nl
  3. v/d Meer Dakbedekkingen BV
   www.vandermeerdakbedekking.nl
  4. Aannemersbedrijf Lommers BV
   www.haclommersbouwbedrijf.nl
  5. Peter de Goey Schilderwerken
   www.peterdegoeyschilderwerken.nl
  6. IJM IJzeren man
   www.ijzerenman.nl
  7. SRBA Group
   www.srbagroup.com
  8. v/d Wiel complete Afbouw
   www.vdw-afbouw.nl
  9. Liket Dak & Gevel
   www.liket.eu
  10. Schuurmans schilderwerken Vught
   www.schuurmans-schilderwerken.nl
  11. Schuurmans & Rombauts Advies
   www.schuurmansrombauts.nl
  12. Zwaluw VFC
   www.zwaluwvfc.nl
  13. Eetcafé ’T Geveltje
   www.t-geveltje.nl
  14. Hovutec
   www.hovutec.nl
  15. Oriëntaals Restaurant Tzong Don
   www.tzongdon.nl
  16. Arie Nieuwkoop
   Privé sponsor
  17. Peijnenburg Vught BV
   http://www.peijnenburgvught.nl
  18. Smartmakers
   https://www.desmartmakers.com/
  19. Bijnen uitvaartzorg
   www.bijnen.nu
  20. AGO – Groep
   www.ago-groep.nl
  21. Unlimited Vision & Sound
   www.unlimited.nl
  22. Steunend lid Carpenter ICT 
   www.carpenter-ict.nl
  23. Giel Schuurmans
   Steunend lid
  24. Jacques Snep
   Steunend lid
  25. CMI
   Steunend lid
  26. Willy van der Heijden
   Steunend lid
  27. Finance4All
   www.fin4all.nl

  Nieuw sponsorvorm per 2019: steunend lid
  Rechten steunend lid:

  • Is welkom op de 3 BSV-borrels (1 persoon)
  • Kan deelnemen aan een activiteit van BSV per jaar (1 persoon)
  • Krijgt een vermelding op de website van Zwaluw V.F.C.
  • Word vernoemd als steunend lid BSV
  • Heeft geen reclamebord
  • Heeft geen bordvermelding in het clubhuis van Zwaluw V.F.C.
  • Heeft geen stemrecht

  Lidmaatschap

  Het lidmaatschap is opzegbaar per seizoen met een opzegtermijn van 3 maanden.

  Contact
  Voor meer info kunt u contact opnemen met Bas Rombauts, de secretaris/penningmeester van BSV via e-mail bas.rombauts@schuurmansrombauts.nl.

  Met sportieve groet,

  Business Sporting Vught