Invoer verplichte bardiensten

Gepubliceerd op: 7 november 2022

Beste leden en ouders van jeugdleden,

Voor het dagelijks reilen en zeilen van een vereniging is zo goed als iedere vereniging afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Zo ook bij Zwaluw V.F.C. Zonder vrijwilligers is het absoluut onmogelijk een club met de grootte van Zwaluw V.F.C. (1400 leden) draaiende te houden en iedereen te kunnen faciliteren. Gelukkig hebben wij een grote groep vrijwilligers tot onze beschikking, maar we beseffen heel goed dat we hier zuinig op moeten zijn en dat zij niet voor alles inzetbaar zijn en dat alles op hun schouders terecht komt.

Bij Zwaluw V.F.C. staan we zowel qua voetbal als qua organisatie aan de vooravond van enorme kwaliteitsimpulsen die ons gereed maken voor de toekomst. Zo is in de afgelopen zomerstop bv. het kunstgras op veld 2 vervangen door een nieuwe kunstgrasmat met kurkinfill in plaats van rubber, vangen we eind september/begin oktober aan met de bouw van onze nieuwe accommodatie en zijn we inmiddels ook druk bezig met de realisatie van extra veldverlichting.

De afgelopen 2 jaar hebben wij veelvuldig een oproep gedaan aan onze leden en ouders van jeugdleden om ons te helpen en een bardienst te vervullen. Velen hebben hier gelukkig gehoor aan gegeven maar uit analyse is gebleken dat ook hier weer vaak dezelfde mensen zich aanmeldden, veel diensten niet ingevuld werden en het uiteindelijk toch weer op dezelfde vrijwilligers neerkwam om de kantine geopend te houden. Derhalve hebben we als bestuur besloten met ingang van dit seizoen verplichte bardiensten voor alle teams in te voeren. Is dit spannend of veel gevraagd? Wij zijn van mening van niet. Hoogstwaarschijnlijk komt het erop neer dat ieder elftal maximaal 3 à 4 bardiensten per seizoen dient te vervullen (een bardienst bestaat uit een tijdvak van 4 uur en wordt door 3 leden of ouders van jeugdleden vervuld).

Hieronder zie je de speelkalender tot en met december 2022. Op deze kalender kan iedereen zien welk elftal op welke datum en tijdstip een bardient dient te vervullen, spreek je onderling met je elftal af welke leden of ouders van jeugdleden de betreffende bardienst draaien en vul je dit digitaal in in het barboek dat we hiervoor ontwikkeld hebben. Voor de periode januari 2023 tot einde voetbalseizoen delen we de speelkalender ook ruim op tijd met jullie. Op deze wijze borgen we dat onze gastvrijheid niet in het gedrang komt en dat iedereen van zijn/haar natje of droogje in onze kantine kan genieten.

Wij rekenen op jullie medewerking!

Bekijk de speelkalender t/m december 2022