Aankondiging contributie facturatie seizoen 22-23

Gepubliceerd op: 6 november 2022

Beste leden,

Eind deze week of begin komende week zullen de contributie facturen voor onze jeugdleden voor dit nieuwe seizoen 2022-2023 worden verstuurd. De facturatie van de contributie senioren en overige leden vindt plaats zodra alle indelingen definitief zijn, naar verwachting in de loop van september. Jeugdleden die gebruik maken van JSF krijgen in principe geen factuur – contributie betalingen regelt de vereniging vanaf dit seizoen direct met JSF.

Graag herinneren wij u er nogmaals aan dat de contributie facturen per mail worden gestuurd vanuit onze externe dienstverlener Nikki. Dus niet vanuit een Zwaluw mailadres. Het komt regelmatig voor dat de facturen daarom in de spam terechtkomen.

Het is verder alleen met de eerste factuur van Nikki mogelijk om de hele contributie ineens te betalen, vanaf de eerste herinnering kan het alleen nog in termijnen. Bij termijnbetaling rekent Nikki 10% opslag.

Het factuurbedrag bestaat tenslotte uit de contributie die geldt voor de leeftijdscategorie waarin het jeugdlid valt plus de vaste bijdrage van € 14,40 voor de kleding die vanuit de vereniging wordt verstrekt.

Moeite met betalen van de contributie?

Heeft u een laag inkomen en kunt u daardoor de contributie misschien niet (geheel) betalen? In Vught zijn er twee mogelijkheden om u hierbij te helpen:
1. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar is er het Jeugdfonds Sport en Cultuur (JSF).
2. Vanaf 18 jaar kan het Volwassenenfonds u helpen.

Zij betalen (een deel) van de contributie tot een bedrag van €250,00.

Op de sites www.jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/s-hertogenbosch-vught/ en
www.volwassenenfonds.nl vindt u meer informatie.

U kunt ook contact opnemen met Chris Keijsers (chriskeijsers@ziggo.nl)