Contributie

Zwaluw VFC is een vereniging die voor een belangrijk deel van haar inkomsten afhankelijk is van bijdragen van haar leden in de vorm van contributie.

Voor het seizoen 2021-2022 gelden de volgende contributiebedragen:

Categorie

Aanvullende info

Bedrag

Senioren

18 jaar en ouder

€ 204,00

Walking football

60 jaar en ouder

€ 45,00

Vrouwen 7 x 7

30 jaar en ouder

€ 65,00

Jeugd onder 19

 

€ 156,00

Jeugd onder 17

 

€ 156,00

Jeugd onder 15

 

€ 156,00

Jeugd onder 13 

 

€ 140,00

Jeugd onder 11

 

€ 140,00

Jeugd onder 9

 

€ 140,00

Kledingplan (m.u.v. mini’s)

In bruikleen 

€  14,40

Inschrijfgeld

Eénmalig

€  10,00

KNVB kosten

Jaarlijks (in contributie)

€  15,00

Niet voetballende leden

Steunend bondslid/trainingslid

€  45,00

Ereleden

Ereleden

€   –,–

Vrijwilligers

Vrijwillige bijdrage (KNVB kosten)

€  15,00

Donateurs

Minimaal

€  25,00

De contributie wordt jaarlijks aan het begin van het seizoen in rekening gebracht. Met ingang van het seizoen 2021-2022 maakt Zwaluw VFC hiervoor gebruik van NIKKI. Bij betaling van het contributiebedrag ineens zijn hieraan geen kosten verbonden. NIKKI biedt ook de mogelijkheid om in tien termijnen te betalen en in dat geval betaalt het lid 10% administratiekosten met een maximum van € 19,-.

 

Er vindt dus geen automatische incasso meer plaats zoals in voorgaande seizoenen en facturatie vindt niet meer rechtstreeks plaats vanuit Zwaluw VFC.

Contributie

Zwaluw VFC wil graag tegemoetkomen aan leden voor wie het structureel niet mogelijk is veel wedstrijden te spelen en voor wie de normale contributie dus relatief hoog is.

Om aanspraak te kunnen maken op het zogenaamde reservelidmaatschap gelden de volgende voorwaarden en procedure:

Voorwaarden:

 • Elk seniorenelftal van Zwaluw V.F.C. heeft 15 spelers met volledig lidmaatschap, aangevuld met maximaal 5 spelers met een alternatief lidmaatschap.
 • De leider is medeverantwoordelijk en is contactpersoon en aanspreekpunt van CVZ.
 • De regeling geldt alleen voor senioren en niet-selectiespelers.

Procedure:

 • Een reservespeler geeft voor aanvang van het seizoen aan, met gegronde reden, dat hij in aanmerking wil komen voor het alternatief lidmaatschap.
 • CVZ beslist en borgt.
 • Een reservespeler met een alternatief lidmaatschap speelt maximaal 6 wedstrijden gedurende het seizoen. Mocht hij/zij meer wedstrijden spelen, dan is hij/zij verplicht dit bij CVZ te melden.
 • Een reservespeler met een alternatief lidmaatschap betaalt € 65,00 aan contributie per seizoen.

 

Indien er sprake is van het structureel niet kunnen spelen van wedstrijden als gevolg van langdurig blessureleed dan wil Zwaluw VFC de mogelijkheid bieden van coulance in de contributie. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden en procedure:

 • Speler informeert CVZ.
 • Speler wordt gezien door fysiotherapeut.
 • CVZ beslist en borgt.
 • Bij langdurig blessureleed, 6 maanden, vervalt volledig lidmaatschap en vindt restitutie plaats.
 • Zwaluw V.F.C. speelt geen actieve rol in revalidatie en herstel.

 

De Commissie VoetbalZaken, CVZ, kan benaderd worden via: CVZ@zwaluwvfc.nl