• Veilig sporten

  Bij Zwaluw V.F.C. vinden we het belangrijk dat iedereen in een veilige omgeving kan voetballen, in het bijzonder onze jeugd. Daarom staat beleid met betrekking tot een veilig sportklimaat, waaronder seksuele intimidatie, bij Zwaluw V.F.C. hoog op de agenda.

  Dit realiseren wij door:

  • Gedragsregels
  • Aannamebeleid vrijwilligers
  • Vertrouwenscontactpersoon
 • Gedragsregels Zwaluw VFC
 • Aannamebeleid vrijwilligers

   

  Een vereniging kan niet bestaan zonder haar vrijwilligers. Ook bij Zwaluw V.F.C. besteden heel veel mensen een groot deel van hun vrije tijd in de begeleiding van het team van uw kind, maar ook aan het regelen van wedstrijden, het trainen, het onderhoud van de accommodatie en nog veel meer.

  Als je ook graag een rol zou willen vervullen bij Zwaluw V.F.C. dan kun je altijd terecht bij het bestuur. Het bestuur bekijkt vervolgens samen met jou wat je wilt en welke rol je bij onze vereniging kunt vervullen, zoveel mogelijk rekening houdend met de tijd die je hieraan kunt en wilt besteden.

  Vrijwilligerswerk is niet alleen noodzakelijk, het is ook erg leuk. Het schenkt je bevrediging, maar je leert ook meer mensen binnen de vereniging kennen en het verstevigt de betrokkenheid met de club en tussen de leden onderling. Schroom daarom niet en meld je aan als vrijwilliger. Zowel jouw kind als onze vereniging zijn blij met alle ondersteuning die we kunnen krijgen.

  Het is uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten binnen in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn. Het is nadrukkelijk de bedoeling te voorkomen dat er zich ongewenste situaties voordoen. We beogen met ons aannamebeleid mensen met verkeerde bedoelingen te ontmoedigen om een functie binnen onze sportorganisatie te ambiëren.

  Bij de werving en aanstelling van nieuwe vrijwilligers doorlopen we daarom de volgende stappen:

  • Een kennismakingsgesprek
  • Controle van diverse referenties (zoals eerdere sportverenigingen bellen, checken van register met tuchtuitspraken voor zeden in de sport)
  • Het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), dat herhalen we elke 4 jaar
  • De beoogde vrijwilliger is of wordt lid van de KNVB, waarmee de vrijwilliger valt onder het tuchtrecht van de KNVB
  • Bekend maken met de bij ons geldende gedragsregels

  Wil jij ook vrijwilliger worden? Vul dan het ‘inschrijfformulier vrijwilliger’ in wat te vinden is onder ‘Lidmaatschap’ of klik op deze link. We nemen dan zo snel mogelijk contact op.

 • Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

  Er is een vacature voor een VCP. Wij hebben de ambitie zo spoedig mogelijk een VCP aan te stellen. Zodra deze bekend is, zullen we dit bekendmaken op de site. Tot het zover is, kan men terecht bij Commissie Veilig Sportklimaat van Zwaluw V.F.C. of bij de VCP(‘s) van de KNVB

  Contactgegevens Commissie Veilig Sportklimaat

  Kirsten Franken                             06-21263666      commissieveiligsportklimaat@zwaluwvfc.nl

  Jeroen van der Meer                      06-28503803      commissieveiligsportklimaat@zwaluwvfc.nl

  Contactgegevens VCP KNVB          088-0275050      VCP@knvb.nl