• Uitnodiging Buitengewone Algemene Ledenvergadering

  Hierbij wordt u door het bestuur uitgenodigd voor het bijwonen van de buitengewone algemene ledenvergadering, die op donderdag 18 april 2019 om 21.00 uur gehouden zal worden in het clubhuis van Zwaluw V.F.C.

  Agenda:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Ingekomen en uitgaande stukken
  4. Verkiezing bestuursleden.

  Het bestuur draagt per direct voor:

  • Jacco de Koning  - Voorzitter;
  • Wendy Bekkers - Secretaris;
  • Chris Keijsers - bestuurslid Voetbalzaken;
  • Bart van de Water - bestuurslid Algemene Zaken;
  • Frank Paijmans ?? bestuurslid Facilitair (incl. clubhuis);

  Tegenkandidaten kunnen tot 14 dagen voor het begin van deze buitengewone algemene ledenvergadering worden ingediend bij de secretaris (plaatsvervangend Ruben Baijens via penningmeester@zwaluwvfc.nl) . Bij de kandidaatstelling, die door tenminste 3 leden moet zijn ondertekend, dient een door de tegenkandidaat voor akkoord ondertekende verklaring te worden gevoegd.

  5. Stand van zaken onderhandelingen Zwaluw V.F.C. met Gemeente Vught
  6. Op handen zijnde wijziging van statuten
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

  Het bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs en nodigt u uit voor een drankje na afloop van deze vergadering.