• Trainersinfo
   
  1. Organisatie en rol coördinatoren
  Coördinatoren zijn verantwoordelijk voor een leeftijdscategorie, zij zijn de contactpersonen voor alle leiders en trainers binnen onze vereniging.De coördinatoren zijn het aanspreekpunt voor alle ouders en spelers binnen een leeftijdscategorie. De coördinatoren zorgen voor communicatie van teamindelingen, nieuwe leden, aanstellen van leiders en trainers, etc. Zij zijn het vaste aanspreekpunt binnen het Jeugdbestuur.
  De TC is verantwoordelijk voor het technisch beleid binnen de selectieteams hetgeen meer specifiek is uitgewerkt in het Technisch Jeugdplan waarover alle selectieteambegeleiders worden geïnformeerd. Loes van der Sluijs is de wedstrijdsecretaris en daarmee de vertegenwoordiger van het Jeugdbestuur op wedstrijddagen. Alles wat met wedstrijden te maken heeft regelen de coördinatoren met Loes. Wanneer een leider of trainer iets niet met zijn coördinator kan/wil bespreken, kan deze naar de voorzitter Henk Klösters.
   
  2. Teamindelingen
  Bij de teamindelingen wordt er rekening gehouden met leeftijd, speelsterkte maar ook persoonlijke voorkeuren. De TC geeft aan de coördinator de voorkeur voor de selectieteamspelers door, waarna deze door de coördinator daarover worden geïnformeerd. Deze spelers zijn gescout door de TC op basis van input uit het SpelerVolgSysteem en hun eigen waarnemingen. Het SpelerVolgSysteem wordt tweemaal per jaar ingevuld voor in ieder geval alle E- en F-pupillen door zowel leider als trainer. De indeling in teams gebeurt door de coördinator. Een leider of speler kan daarom alleen verzoeken tot wijzigingen indienen.

  3. Oefenperiode en begin competitie
  Via de website www.zwaluwvfc.nl zal de datum van aanvang van de trainingen en wedstrijden worden vermeld. Zie voor het wedstrijdprogramma onze site. Het is niet de bedoeling om zelf andere wedstrijden af te spreken. Wanneer je echter een leider van een ander team kent en tegen hen wilt voetballen, dan kun je dat regelen via de wedstrijdsecretaris. Het is niet toegestaan wedstrijden buiten Loes om te regelen. Het wedstrijdprogramma staat minimaal 3 weken van te voren op de site, check daarna nog wel op eventuele wijzigingen.

  4. Trainingen
  Dit gebeurt volgens het trainingsschema dat op de site staat. Onderling ruilen van veld kan met toestemming van beide partijen en wordt pas definitief na akkoord van Pim Beekman en aanpassing op de site. De trainingen worden gegeven door vrijwilligers die geselecteerd zijn door de coördinatoren. Bij de E en F-pupillen zijn dit vaak ouders van spelers, die daarna meegroeien binnen de vereniging. Voor de selectieteams worden de trainingen in de jongste leeftijdscategorieën verzorgt door spelers uit de oudere leeftijdscategorieën. Bij de oudere selectieteams worden de trainingen verzorgt door betaalde trainers die dan ook (verplichte) trainingsopleidingen hebben gevolgd. De trainingsvormen staan op onze site (zie onderstaande links) en ondersteuning inzake trainingsvormen kan gehaald worden bij de TC.

  Wanneer je extra ondersteuning wilt in bijv. loop- of keeperstraining kun je je richten tot de coördinator. Gedurende het seizoen zullen er trainersclinics worden aangeboden en alle trainers kunnen gebruik maken van KNVB-cursussen. De trainer is ruim voor aanvangstijd aanwezig en haalt het trainingsmateriaal uit het materiaalhok. Na afloop van de training is de trainer verantwoordelijk voor het opruimen van alle trainingsmaterialen, zorgt hij dat de losse doelen van het veld worden gehaald (voor volgende gebruikers of maaien) en voor het uitdoen van het licht op veld en in de kleedkamer. Hij zorgt tevens dat de gebruikte kleedkamer netjes wordt achtergelaten, m.a.w. Trainers zijn verantwoordelijk voor ‘oplevering kleedkamer’.

  Wanneer de trainer zelf niet kan en daardoor een training niet kan doorgaan is hij/zij er verantwoordelijk voor dat het team direct wordt geïnformeerd. Wanneer de velden niet bespeelbaar zijn en daardoor trainingen niet kunnen doorgaan wordt dit vermeld op de site. Voor alle teams (zowel selectie als overige) is er zaalvoetbalruimte in de winter beschikbaar mits de velden niet bespeelbaar zijn. De voorwaarden over het gebruik worden gecommuniceerd door de coördinator.

  5. Materialen
  De trainer is verantwoordelijk voor gebruik en opslag van het materiaal tijdens trainingen. Tijdens wedstrijddagen wordt er door het wedstrijdsecretariaat materiaal uitgereikt aan de leider. Ondanks deze heldere afspraken raakt de club per jaar toch nog een flink aantal ballen kwijt. Help de club en signaleer bij het Jeugdbestuur wanneer je iets opvallends ziet. Vervanging van materialen is een grote kostenpost in de contributie van alle leden. Gebreken kun je melden bij de coördinatoren of de wedstrijdsecretaris. Bij aanvang van het seizoen wordt er aan alle trainers/leiders materiaal uitgereikt, dat na afloop van het seizoen weer ingeleverd moet worden. De trainers informeren hun coördinatoren wat ze aan (aanvullend) materiaal nog nodig hebben.

  6. Wedstrijden
  Alle wedstrijden worden ingepland door de wedstrijdsecretaris en staan op onze site. Alle competitiewedstrijden staan ook op voetbal.nl maar de vriendschappelijk wedstrijden niet, volg daarom altijd het wedstrijdprogramma op onze site. Neem bij twijfel of vragen contact op met je coördinator. Afgelastingen worden gemeld via de site. Afgelastingen kunnen vaak pas vlak van tevoren gedaan worden, soms zelfs pas dezelfde ochtend. Check daarom voor vertrek naar Zwaluw VFC onze site of de site van de tegenstander bij uitwedstrijden. Wanneer jij jouw coördinator op het laatste moment niet kunt bereiken, dan kun je ook altijd het wedstrijdsecretariaat bellen.

  Alle teams verzamelen minimaal een half uur voor aanvang van een wedstrijd (aangevuld met geplande reistijd voor uitwedstrijden) bij Zwaluw VFC. Deze afspraak geldt voor alle teams en heeft niet de voorkeur van Zwaluw VFC om elders te verzamelen voor vertrek naar uitwedstrijden. Belangrijk argument hiervoor is dat wij moet weten of een team al is vertrokken voor het geval er iets onderweg gebeurd of wij gebeld worden door de andere vereniging en dat men bij jongere teams aanleert wat men later normaal vindt.

  Aan het einde van het seizoen worden er bij Zwaluw VFC toernooien gespeeld, waaraan deelname van onze teams verplicht is. Wanneer teams ook willen deelnemen aan andere toernooien, dan kunnen deze worden aangevraagd bij de Toernooicommissie via het zenden van een mail naar: toernooien@zwaluwvfc.nl. Vraag deze toernooien tijdig aan, omdat deze vaak al vroeg (voor de winterstop) vol zitten. De leider is bij thuiswedstrijden tevens gastheer voor de bezoekende ploeg en haalt voor de E & F drinken na de wedstrijd en voor de D en hoger in de rust van de wedstrijd op bij het materiaalhok.

  7. Rol begeleider
  Je bent het aanspreekpunt voor het gehele team voor, tijdens en na wedstrijden (leider) en trainingen (trainer). Tevens draag je uit wat de regels zijn over hoe wij ons horen te gedragen binnen Zwaluw VFC. Bij de jeugd is het belangrijk om duidelijk regels te stellen en te handhaven. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de begeleider waarbij de begeleider hierbij zelf het goede voorbeeld dient te geven.

  Treedt daarom op wanneer wordt afgeweken wordt van wat wij ‘normaal’ gedrag vinden en vraag hulp van je coördinator bij excessen. Denk daarbij aan verkeerd verbaal aanwezig zijn, commentaar op de leiding, schelden en onsportief gedrag. Geef daarbij speciaal aandacht aan kleedkamerpraktijken na trainingen en wedstrijden. Zorg dat er toezicht is wanneer het team in de kleedkamer is en dat het team gezamenlijk de kleedkamer schoon achterlaat. Het achterlaten van een schone kleedkamer is de verantwoordelijkheid van de begeleider, maar is natuurlijk een teamafspraak. Of we het willen of niet, we helpen als vereniging mee aan het opvoeden van kinderen. Coördinatoren zijn er altijd om te helpen bij probleemgevallen en het Jeugdbestuur kan ingrijpen door het uitdelen van verboden.

  8. Interne scouting
  Wordt gedaan bij de niet-selectieteams van de D, E en F. Scouts bekijken spelers op basis van de input die is geleverd in het SpelerVolgSysteem. De speler beoordelingen van de scouts worden besproken door de TC, en bij gebleken mogelijkheden volgt proeftraining, enzovoorts. Wanneer kinderen benaderd gaan worden via de TC, gebeurt dit altijd pas na vooroverleg met de coördinator. Bij vragen over beoordelingen door de scouts en de input van leiders/trainers in het SVS worden deze besproken met de coördinator. De coördinator communiceert over de scouting van spelers met ouders, dit gebeurd door ouders niet inhoudelijk met de TC. Wanneer hierbij dan nog verschillen van inzichten blijven bestaan dan worden deze besproken met de (jeugd)voorzitter.

  9. Scheidsrechters
  Bij de jeugd in de E & F wordt er door ouders zelf gefloten. De coördinatoren zorgen ervoor dat dit voor ieder team duidelijk is en de teamleiders regelen dan de scheidsrechters op de wedstrijddag zelf. Bij de oudere teams worden de scheidsrechters op voorhand geregeld door de leiders (evt. in overleg met de coördinator). De coördinatoren en de wedstrijdsecretaris zorgen voor de teams waarbij meer kwaliteit of overwicht nodig is voor een ‘officiële clubscheidsrechter’.