• Teamsamenstelling onderbouw

  Wij doen ieder seizoen ons uiterste best om het proces van de teamsamenstellingen voor het nieuwe seizoen zo helder en transparant mogelijk te laten verlopen. Bij de onderbouw (t/m O12) hebben we hiervoor een uitgebreide procedure ontwikkeld en toegepast. Centraal staat het verzamelen van input van:

  • Trainers: trainers zijn zowel voor als na de winterstop gevraagd naar de ontwikkeling van de spelers.
  • Interne Scouting: De Interne Scouting, bestaande uit onafhankelijke Zwaluwleden, zien elk team ten minste twee keer aan het werk. Zij letten zowel op intrinsieke motivatie als op aanleg.
  • Veldco√∂rdinatoren circuittraining: Zij hebben gedurende het seizoen alle spelers uit de lichting veelvuldig aan het werk gezien. Ook hier wordt gelet op zowel intrinsieke motivatie als op aanleg.

  Deze door de Commissie Voetbalzaken (CVZ) verzamelde voetbal inhoudelijke informatie wordt vervolgens door de leeftijdscoordinator aangevuld met eventuele doorgegeven wensen. De indeling wordt vervolgens gemaakt door de leeftijdscoordinator in combinatie CVZ. Ook de huidige trainers en leiders worden betrokken. Het doel van de teamindeling is spelers met een vergelijkbare intrinsieke motivatie en aanleg bij elkaar in een team te zetten.

  Het is altijd mogelijk dat iemand niet tevreden is over het resultaat van de teamsamenstelling. Door meerdere, onafhankelijke personen te betrekken bij de beoordeling, proberen we deze beoordeling zo objectief mogelijk te maken. Het is ook niet erg als een speler teleurgesteld is, als er maar wel begrip is voor de keuze. Besef ook dat het soms goed is voor de jeugd om even een stapje terug te doen om later er weer twee stappen vooruit te maken. Ook is het soms prettiger om in een iets lagere klasse te voetballen dan altijd op je tenen te moeten lopen.