• Statiegeld op kunststof flesjes

    Vanaf 1 juni 2021 is wettelijk doorgevoerd dat er statiegeld geheven wordt op zgn. PET flessen, ofwel kunststof flessen. In ons geval betekent dit dat wij voor sommige dranken per flesje € 0,15 statiegeld dienen af te dragen. De prijzen van deze consumpties zullen wij dan ook met € 0,15 verhogen.

    Gezien het feit dat het voor ons ondoenlijk is € 0,15 statiegeld retour te geven bij inlevering van het betreffende flesje verzoeken wij eenieder het betreffende flesje mee naar huis te nemen en bij een supermarkt in te leveren. Alternatief is dat je Zwaluw V.F.C. financieel een steuntje in de rug geeft: op een aantal plaatsen in onze kantine en op het terras komen inzamelpunten (bakken) voor PET-flessen te staan. Door de flesjes hierin achter te laten doneer je dus feitelijk € 0,15 aan Zwaluw V.F.C. Wij zorgen dat de bakken geleegd worden en krijgen het statiegeld van de ingezamelde flesjes vervolgens op onze rekening gestort.

    Voor alle duidelijkheid: Zwaluw V.F.C. geeft dus geen statiegeld terug!