• Nieuwsbrieven Zwaluw V.F.C.

 • Nieuwsbrief juli 2022

   

  Beste leden,
   
  Hierbij ontvangen jullie alweer de laatste nieuwsbrief van het voetbalseizoen 2021/2022. Aanstaande maandag 25 juli start de laatste geplande activiteit van dit seizoen zijnde het voetbalkamp voor de jeugd en daarna gaan we met zijn allen genieten van een heerlijke vakantie.
   
  Een laatste nieuwsbrief is altijd een mooi moment om kort terug te blikken op het afgelopen seizoen en kort samengevat kan ik jullie mededelen dat het een heel intens, euforisch en emotioneel seizoen was.
   
  Laat ik beginnen met het emotionele aspect. Dinsdag 5 oktober ontvingen wij het verschrikkelijke nieuws dat Jesse de Krijger, speler van JO19-2, door een noodlottig ongeval om het leven was gekomen. Jesse was een op en top Zwaluw man. Los van al het verdriet dat het overlijden van Jesse binnen de Vughtse samenleving teweeg heeft gebracht, heeft het op een of andere manier onze club ook veel saamhorigheid gebracht. De wijze waarop wij als vereniging ons steentje hebben mogen en kunnen bijdragen rond het overlijden en aan het afscheid van Jesse bezorgt mij nog steeds kippenvel en vervult me op een of andere manier ook met trots. De saamhorigheid die toen binnen de vereniging is ontstaan is niet meer verdwenen. Daar waar ik zojuist zei dat Jesse een op en top Zwaluw man was is tijdens het naar hem vernoemde (zijn bijnaam) en georganiseerde The Goose Toernooi op 25 juni jl. wel gebleken dat hij dit niet was maar nog steeds is. Het was een enorm druk bezocht toernooi dat tot in de late uurtjes geduurd heeft. Precies zoals Jesse het zelf gewild zou hebben.
   
  Dan over naar het euforisch aspect. De euforie over het afgelopen seizoen heeft uiteraard betrekking op het voetballen zelf. We hebben binnen alle geledingen van de club weer heel wat kampioenschappen mogen vieren. Om er willekeurig een aantal te noemen: JO12-3, MO13-1, JO14-1, JO15-1, JO19-1 en MO19-1. JO15-1 en JO19-1 hebben zelfs promotie naar divisieklasse afgedwongen. Dit geldt ook voor ons 2e elftal (Zwaluw V.F.C. 2) dat na twee wedstrijden tegen Dubbeldam ook promotie heeft afgedwongen. Al met al reden genoeg om enkele leuke feestjes te vieren dus.

  Een ander aspect wat ik onder de noemer euforie schuif is de aanstelling van Jos van Herpen als Hoofd Jeugd Opleiding. Hoe mooi is het dat iemand die in de jeugd van Zwaluw V.F.C. begonnen is met voetballen teruggekeerd is op het oude (Zwaluw)nest om al zijn kennis en ervaring die hij opgedaan heeft in het profvoetbal en met zijn eigen voetbalschool met ons te delen. Dit alles met het doel de club voetbaltechnisch, en dan met name de jeugd, te verbeteren maar zeker ook verder te professionaliseren. Wij merken nu al dat de aanstelling van Jos zijn vruchten afwerpt!
   
  Tja, en dan het intense aspect. Na 2 jaar “corona” mochten we eindelijk weer echt gaan voetballen. Hier waren we uiteraard ontzetten blij mee maar het heeft ook ontzettend veel organisatorisch vermogen van Commissie Voetbal Zaken (CVZ) en Facilitaire Zaken gekost. Na 2 jaar inactiviteit voor wat betreft het spelen van wedstrijden moesten zij zich op het laatste moment maar weer plooien naar de nieuwe regels die vanuit de KNVB werden opgelegd. Dit hebben zij met verve gedaan dus alle lof hiervoor.
   
  Een ander onderdeel van het intense aspect gaat onszelf als bestuur aan en dan doel ik op de nieuwbouw voor onze vereniging. Begin 2019 hebben we als nieuw bestuur de handschoen over dit onderwerp opgepakt. We gingen voortvarend van start wat al snel resulteerde in een samenwerkingsovereenkomst met gemeente Vught. Maar ook hier gooide corona roet in het eten, met als gevolg enorme vertraging. Al die tijd zijn we in goed overleg met gemeente Vught stug doorgegaan met dit project en hebben we veel hobbels overwonnen. Toen we samen dachten dat we er waren kregen we echter te maken met enorme prijsstijgingen in de bouwsector en als klap op de vuurpijl brak de oorlog tussen Rusland en Oekraïne uit. Los van al het leed en ellende die dit in Oekraïne teweeg brengt, deed het de bouwsector wederom geen goed. De prijzen rezen de pan uit en, u voelt hem al: wederom een periode van veel overleg, onderhandelen en rekenen. Eerlijk is eerlijk: het was soms om moedeloos van te worden!
  Gelukkig hoef ik mijn woordje tot u allen niet op deze sombere wijze af te sluiten. Er is namelijk ook goed nieuws: met gemeente Vught en betrokken partijen zijn we er alsnog uitgekomen! Een aantal weken geleden zijn de vergunningsaanvragen ingediend en op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief zijn de opdrachten aan de betrokken partijen verstrekt. Naar verwachting starten we in september 2022 (afhankelijk van het verlenen van de vergunningen)  met de bouw van onze nieuwe accommodatie. Aan mijn bestuur en andere betrokkenen die zich al die tijd met dit project bezig gehouden hebben kan ik maar één ding zeggen: ontzettend veel dank voor jullie tijd en geduld die jullie in dit project gestoken hebben!
   
  Na intense, euforische en emotionele zaken met jullie gedeeld te hebben rest mij nog één ding: namens alle bestuursleden wens ik iedereen een hele fijne vakantie toe! Geniet ervan, rust lekker uit, laadt de batterij weer op en laten we er samen een mooi voetbalseizoen 2022/2023 van maken!
   
  Namens het bestuur van Zwaluw V.F.C.
  Jacco de Koning

 • Nieuwsbrief 13 februari 2021

  Beste leden,

  Velen van jullie weten ongetwijfeld dat Zwaluw V.F.C. op 10 mei 2021 90 jaar bestaat. Dit heuglijke feit hebben wij al ruim een jaar op de agenda staan. Het idee was om hier een grootse happening van te maken, maar gezien alle corona perikelen het afgelopen jaar en het feit dat we niet weten wat de komende maanden ons gaat brengen, is het zeer moeilijk een invulling aan deze happening te geven. Toch zijn we op dit moment bezig een draaiboek op te stellen om op gepaste wijze en op kleinere schaal, dit jubileum niet zomaar aan ons voorbij te laten gaan. Dit onder voorbehoud dat de overheid het toestaat weer evenementen te organiseren waarbij grote groepen mensen aanwezig kunnen en mogen zijn.
   
  We hopen dan ook samen met jullie het glas te kunnen heffen in het Pinsterweekend (21-22-23 mei). Los van leuke festiviteiten in dit weekend willen we ook zaken door te laten gaan die vanwege corona tot op heden geen doorgang hebben kunnen vinden maar die we zeer zeker niet vergeten zijn. Te denken hierbij valt o.a. aan de Algemene Leden Vergadering, het uitreiken van de Zwaluwspelden en het verkiezen van de vrijwilliger van het jaar.
   
  Leuk om nu al te vermelden zonder al teveel te onthullen is dat een commissie bezig is in ieder geval een blijvende herinnering aan het 90-jarig bestaan te maken. Wat dit wordt is nog een vraagteken maar ik kan jullie wel al meedelen dat het zeer de moeite waard is.
   
  Uiteraard houden we er in het scenario ook rekening mee dat vanwege de corona perikelen het geplande event in het Pinksterweekend geen doorgang kan vinden. In dat geval hebben we besloten de festiviteiten in verband met het 90-jarig bestaan uit te stellen naar augustus/september 2022 en samen te laten vallen met de opening van de nieuwe accomodatie.
   
  Dit laatste gezegd hebbende deel ik jullie mede dat jullie de datum vrijdag 12 maart 2021 met rood in jullie agenda kunnen omcirkelen. Zoals jullie allen weten zijn we al ruim 2 jaar bezig met de komst van een geheel nieuwe accomodatie op ons sportcomplex en we zijn bijna zover dat we de plannen aan jullie kunnen presenteren. De aanbesteding is op dit moment gaande en begin maart hebben we de offertes van de uitgevraagde partijen binnen. Voor ons een zeer spannende periode dus want op korte termijn zal blijken of we onze ambitieuze plannen kunnen verwezenlijken. In een online presentatie nemen we jullie mee in onze plannen, het ontwerp en de vervolgstappen die we dienen te gaan zetten.
  Een uitnodiging (en mogelijk ook instructie) om deel te nemen aan deze online presentatie volgt op korte termijn.
   
  Aansluitend op de presentatie roepen we een ultrakorte buitengewone ALV in het leven met een enkel onderwerp: de formele benoeming van Tommy Brekelmans tot secretaris van Zwaluw V.F.C.. Zoals jullie allen bekend is Tommy sinds oktober 2020 secretaris van onze club echter door de corona perikelen hebben we de ALV en daarmee zijn formele benoeming uit moeten stellen. Het is onze wens Tommy zo snel mogelijk formeel te benoemen en grijpen deze digitale bijeenkomst daarvoor aan. Wij hopen op jullie instemming met zijn benoeming!
   
   
  Namens het bestuur,

  Jacco de Koning
  Voorzitter Zwaluw V.F.C.   

 • Nieuwsbrief 17 december 2020

  Nieuwsbrief Zwaluw VFC
 • Nieuwsbrief Sponsoring 3 december 2020

  Als bestuur en sponsorcommissie zijn wij enorm trots op de grote groep trouwe sponsoren die ons financieel steunen. Hierdoor zorgen zij er mede voor dat, ondanks deze ook voor hen onzekere tijden, wij de club draaiende kunnen houden.

  Reden voor deze extra nieuwsbrief waarin wij hen de aandacht geven die zij verdienen.

  Het jaar loopt ten einde en wat voor jaar is het geweest. Helaas niet het jaar dat we voor ogen hadden, zeker niet op het gebied van voetbal. Er zijn niet veel wedstrijden geweest, maar toch hebben we als club niet stilgezeten.

  Allereerst hebben we twee nieuwe hoofdsponsoren mogen verwelkomen: Van de Wiel Complete Afbouw en Muller Afbouwgroep.


  Tijdens de eerste coronagolf hadden we veel interactie met onze sponsoren. We organiseerden een SPONSOR challenge waar gevraagd werd een filmpje in te sturen waar vele sponsoren enthousiast gehoor aan hebben gegeven. Deze filmpjes hebben we gedeeld met onze volgers op Instagram en Facebook waardoor de sponsoren op een andere manier toch de aandacht kregen die ze verdienen. Daarnaast hebben we veel aandacht gegeven aan de actie ‘wees loyaal koop lokaal’ en hopen dat dit het beetje extra heeft gebracht om deze tijd door te kunnen komen.  Voor onze voetballers van de jongere teams  is er een circuittraining opgezet, zodat er toch professioneel getraind kan worden. Dit soort activiteiten kunnen alleen doorgaan omdat we een trouwe groep sponsoren hebben. Zonder hun hulp had dit niet georganiseerd kunnen worden.

  Ook onze sponsoren hebben een lastig jaar, maar hun steun aan onze club is niet verminderd. Daar zijn we heel erg dankbaar voor. We hebben ze niet kunnen bedanken op de normale manier, met een hapje en drankje tijdens een wedstrijd van ons eerste. Maar dat betekent niet dat we ze niet waarderen. Zonder hen zou Zwaluw niet de club zijn die het nu is.

  Dit is ook mede de verdienste van onze sponsorcommissie die steeds druk bezig is om nieuwe sponsoren te vinden. Nogmaals dank aan al onze sponsoren én de sponsorcommissie!

  Rest ons als sponsorcommissie u alleen nog een mooie kerst, gelukkige jaarwisseling en een goed 2021 toe te wensen. Hopelijk kunnen we elkaar snel weer ontmoeten in het ‘Zwaluwnest’.

  Stay safe en zorg goed voor elkaar in deze moeilijke tijd!