• Nieuwe manier van contributie-inning

    Met ingang van komend seizoen zal de contributie-inning anders gaan dan we de afgelopen jaren gewend waren. We hebben besloten om de contributie facturering en inning te laten verzorgen door de onderneming NIKKI. NIKKI is inmiddels een gerenommeerde speler op haar gebied en wij denken hiermee beter, duidelijker en sneller te gaan werken. Voor zowel leden als vereniging zijn hier geen extra kosten aan verbonden als de contributie in een keer wordt betaald. NIKKI biedt ook de mogelijkheid om in maandelijkse termijnen te betalen en rekent in dat geval 10% administratiekosten.

    Er is verder geen actie vanuit u als lid nodig - wel enige oplettendheid want u krijgt voor komend seizoen geen factuur meer van Zwaluw VFC maar van NIKKI. Ook eventuele nog achterstallige contributie van het lopende seizoen zal begin komend seizoen via NIKKI worden ge├»nd. Voor aanvang van het nieuwe seizoen zullen we in een aparte nieuwsbrief nog nadere toelichting geven.