• Meer dan geslaagde buitengewone ALV

  Met de finish in zicht voor wat betreft de gewenste nieuwbouw, stond donderdag 28 november 2019 met rood omcirkeld in onze agenda’s. Op die dag behandelde de Commissie Ruimte van gemeente Vught namelijk ons plan voor de door ons gewenste nieuwbouw. Om 19.45 uur gingen we daarom naar het raadhuis om gebruik te maken van ons inspreekrecht en te peilen hoe de Vughtse politiek tegenover onze plannen staat. Tijdens deze vergadering zijn onze plannen inhoudelijk behandeld als voorbereiding op de raadsvergadering van 12 december aanstaande. Tijdens deze raadsvergadering zal duidelijk worden of er een definitieve 'go' wordt gegeven vanuit de politiek en we daadwerkelijk aan de slag kunnen. 
   
  Aansluitend aan de inhoudelijke bespreking van de plannen door de Commissie Ruimte zijn we als bestuur teruggegaan naar het Zwaluwnest voor de buitengewone ALV over de nieuwbouwplannen. Blij verrast waren we door de zeer grote opkomst. Een goed teken, want dit betekent dat de betrokkenheid van onze leden groot is en dat we allen reikhalzend uitkijken naar een nieuwe accommodatie.

  Tijdens de ALV hebben we de aanwezigen meegenomen in alle plannen, de huidige stand van zaken, de financien en het verloop van het hopelijk volgend proces gepresenteerd. Dit alles met als doel de aanwezige leden voor akkoord te vragen om de ingeslagen weg verder te bewandelen. De stemming bleek een formaliteit te zijn, want zo goed als iedereen heeft ingestemd.
   
  De volgende datum die we nu met rood in ieders agenda kunnen omcircelen, is 12 december 2019. Op deze dag zullen we ’s avonds uiteraard weer als club vertegenwoordigd zijn bij de raadsvergadering van gemeente Vught in de hoop definitief te vernemen dat de nieuwbouw akkoord is. 
   
  We houden jullie uiteraard op de hoogte en danken iedereen die op de buitengewone ALV aanwezig was. 

  Namens het bestuur,
  Jacco de Koning