• Contributie

  Contributie
  Sinds het seizoen 2013-2014 is de contributie jaarlijks verhoogd met het per 1 juli laatst bekende, door CBS gepubliceerde, consumentenprijsindexcijfers. Per juni 2019 is dat 2,7%.

  De vereniging heeft in 2019 te maken met sterk gestegen energie- en huisvestingskosten. Om deze reden is de contributie voor het seizoen 2019-2020 over de verschillende leeftijdscategorieën met gemiddeld € 5,- extra verhoogd.

  Incasso contributie
  Betaling van de jaarlijkse contributie vindt plaats middels incasso. Vóór het incasseren van de contributie stuurt Zwaluw V.F.C. u een pre-notificatie factuur, waarin de exacte datum van incasso staat vermeld, alsmede ons incassanten ID: NL41ZZZ402152890000 en uw machtigingskenmerk wat begint met BBJG222.

  De facturatie en incasso vindt plaats in de tweede helft van augustus 2019, voor aanvang van de competitie.

  Contributie per leeftijdscategorie seizoen 2019-2020
   

  Categorie

  Geboortejaar

  Bedrag

  Senioren

  1900 - 2000

  € 195,00

  Jeugd onder 19

  2001 - 2002

  € 148,00

  Jeugd onder 17

  2003 - 2004

  € 148,00

  Jeugd onder 15

  2005 - 2006

  € 148,00

  Jeugd onder 13 

  2007 - 2008

  € 132,00

  Jeugd onder 11

  2009- 2010

  € 132,00

  Jeugd onder 9

  2011 – 2012

  € 132,00

  Jeugd onder 7 (mini's)

  2013 – 2014

  €  84,00

  Categorie

  Aanvullende info

  Bedrag

  Kledingplan (muv mini's)

  in bruikleen 

  €  14,40

  Inschrijfgeld

  éénmalig

  €  10,00

  KNVB kosten

  jaarlijks (in contributie)

  €  15,00

  Niet voetballende leden

  steunend bondslid/trainingslid

  €  45,00

  Ereleden

  ereleden

  €   --,--

  Vrijwilligers

  vrijwillige bijdrage (KNVB kosten)

  €  15,00

  Donateurs

  minimaal

  €  25,00

   

  Alternatief lidmaatschap

  Tijdens de ALV van december 2015 is door de leden gekozen voor volledig lidmaatschap voor alle spelers met als enige uitzondering de spelers die studeren in het buitenland.

  Door deze beslissing zijn enkele (trouwe) leden genoodzaakt te stoppen met voetballen bij Zwaluw VFC. Sommige elftallen zijn veel tijd en energie kwijt in organisatie van spelersaantallen.

  Tijdens de buitengewone ALV van 22 maart 2017 heeft CVZ een voorstel gedaan voor een alternatief lidmaatschap omdat is gebleken dat hier behoefte aan is. Dit voorstel is tweeledig; het betreft een aangepaste contributie voor reservespelers en een regeling omtrent restitutie van contributie in geval van blessureleed.

  Voorwaarden:

  • Elk seniorenelftal van Zwaluw V.F.C. heeft 15 spelers met volledig lidmaatschap, aangevuld met maximaal 5 spelers met een alternatief lidmaatschap;
  • De leider is medeverantwoordelijk en is contactpersoon en aanspreekpunt van CVZ;
  • De regeling geldt alleen voor senioren en niet-selectiespelers

  Eisen CVZ igv reservespeler:

  • Een reservespeler geeft voor aanvang van het seizoen aan, met gegronde reden, dat hij in aanmerking wil komen voor het alternatief lidmaatschap;
  • CVZ beslist en borgt;
  • Een reservespeler met een alternatief lidmaatschap speelt maximaal 6 wedstrijden gedurende het seizoen. Mocht hij/zij meer wedstrijden spelen, dan is hij/zij verplicht dit bij CVZ te melden;
  • Een reservespeler met een alternatief lidmaatschap betaalt € 62,50 aan contributie per seizoen.

  Eisen CVZ igv blessures:

  • Speler informeert CVZ;
  • Speler wordt gezien door fysiotherapeut;
  • CVZ beslist en borgt;
  • Bij langdurig blessureleed, 6 maanden, vervalt volledig lidmaatschap en vindt restitutie plaats;
  • Zwaluw V.F.C. speelt geen actieve rol in revalidatie en herstel.

  Het nieuwe alternatieve lidmaatschap is tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering op woensdag 22 maart jongstleden door de leden aangenomen.

  Vragen of opmerkingen kunnen worden gesteld via CVZ@zwaluwvfc.nl