• Koningsdag bij Zwaluw VFC

  Donderdag 19 april jl. was voor Zwaluw VFC een heugelijke dag.  Door het plotselinge vertrek van Henk Klösters zat de vereniging enkele maanden zonder voorzitter. Penningmeester Ruben Baijens vulde tijdelijk de opengevallen plaats op.

  Het bestuur ging succesvol op zoek naar een nieuwe voorzitter en vond die snel in de persoon van Jacco de Koning. In het Vughtse verenigingsleven geen onbekende. Hij was jaren actief bij tennisvereniging Bergenshuizen en bij Real Lunet zat hij in de commissie die als taak had een kunstgrasveld te realiseren.

  Chris Keijsers werd door het bestuur voorgedragen voor de functie voorzitter van de Commissie Voetbalzaken (CVZ), tevens werd Wendy Bekkers voorgedragen voor de functie van secretaris. Frank Paymans heeft een nieuwe functie binnen het bestuur n.l. Facilitair, en Bart van de Water gaat de functie van Algemene Zaken vervullen

  Meer dan 100 leden waren komen opdagen om de belangrijke bestuursverkiezingen bij te wonen. Er waren geen tegenkandidaten ingediend, dus hoefde de vergadering niet te stemmen. Het nieuwe bestuur kan dus rekenen op een grote steun van de leden. Een geruststelling dus. 

  Ook werd tijdens de vergadering door bestuurslid Bart van de Water een toelichting gegeven over het verloop van de nieuwbouwplannen. De gemeente gaat in ieder geval het achterstallige onderhoud snel aanpakken. We zijn benieuwd. Ook werden er diploma’s uitgereikt aan jeugdleiders die succesvol een cursus jeugdvoetballeider/-trainer hadden gevolgd. 

  Fijn dat onze club weer op het juiste pad vertoeft. Wij wensen het bestuur onder leiding van de nieuwe voorzitter heel veel succes toe. 

  Reinder. C