• Jeugdsportfonds & Stichting Leergeld 's-Hertogenbosch/Vught creëren sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging.
   
  Wie komen in aanmerking?
  Kinderen van 4 tot 18 jaar die graag en regelmatig willen sporten, maar die gelet op de financiële situatie van hun ouders/verzorgers dat niet kunnen.
   
  Wat is het bedrag?
  Het maximale bedrag voor contributie en sportattributen dat wordt uitgekeerd is € 225. Jeugdsportfonds bepaalt op basis van de aanvraag de hoogte van het uit te keren bedrag. Jeugdsportfonds betaalt de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging. Of de ouders/verzorgers ontvangen een waardebon voor sportattributen die ingeleverd kan worden bij een winkel waar Jeugdsportfonds mee samenwerkt. Een bijdrage wordt alleen betaald als er voldoende middelen bij Jeugdsportfonds beschikbaar zijn. 

  Hoe kunt u een aanvraag indienen?
  Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij Jeugdsportfonds. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. Deze professionals kunnen online een aanvraag voor een kind indienen.
   
  Wilt u als ouder/verzorger een aanvraag voor uw kind indienen, neem dan in uw eigen omgeving contact op met een van bovengenoemde professionals. Zij zijn al intermediair van Jeugdsportfonds of kunnen zich via de website aanmelden als intermediair en een aanvraag voor uw kind indienen.
  Om een aanvraag voor een kind in te dienen heeft een intermediair informatie nodig. Dit zijn contactgegevens, naam sportvereniging, welke sportattributen minimaal nodig zijn en een financiële motivatie. Neem ter voorbereiding van de online aanvraag een ingevuld aanvraagformulier mee naar de intermediair.
   
  Hoe word ik intermediair? 
  Bent u nog niet geregistreerd als intermediair en bent u werkzaam in het onderwijs, jeugdzorg, schuldhulpverlening of gezondheidszorg? Ga dan naar intermediair worden voor meer informatie en lees hoe u zich online kunt aanmelden.
   
   
 • Inschrijfformulier JSF & Stg. Leergeld