• Jeugdsportfonds & Stg. Leergeld 's-Hertogenbosch/Vught creëren sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging.
   
  Wie komen in aanmerking?
  Kinderen van 4 tot 18 jaar die structureel willen sporten maar, die gelet op de financiële situatie van hun ouders/verzorgers, dat niet kunnen.n ouders/verzorgers en kind(eren) voldoen aan criteria die per gemeente op kleine onderdelen kunnen verschillen. Het kan voorkomen dat een gemeente niet aangesloten is bij Jeugdsportfonds en er andere mogelijkheden voor een bijdrage vanuit de gemeente zijn. Deze informatie is te vinden op de website van de gemeente waar u woont.
   
  Wat is het bedrag?
  Het maximale bedrag voor contributie en sportattributen dat wordt uitgekeerd is €225. Jeugdsportfonds bepaalt op basis van de aanvraag de hoogte van het uit te keren bedrag. Jeugdsportfonds betaalt de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging of ouders/verzorgers ontvangen een waardebon voor sportattributen die ingeleverd kan worden bij een winkel waar Jeugdsportfonds mee samen werkt. Een bijdrage wordt alleen betaald indien er voldoende middelen bij Jeugdsportfonds beschikbaar zijn. 

  Hoe een aanvraag indienen?
  Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij Jeugdsportfonds. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. Deze professionals kunnen online een aanvraag voor een kind indienen.
   
  Wilt u als ouder/verzorger een aanvraag voor uw kind indienen, neem dan in uw eigen omgeving contact op met een van bovengenoemde professionals. Zij zijn al intermediair van Jeugdsportfonds of kunnen zich via de website aanmelden als intermediair en een aanvraag voor uw kind indienen. Aanvragen kunnen alleen gedaan worden door een intermediair.
  Om een aanvraag voor een kind in te dienen heeft een intermediair informatie nodig. Dit zijn contactgegevens, naam sportvereniging, welke sportattributen minimaal nodig zijn en een financiële motivatie. Neem ter voorbereiding van de online aanvraag een ingevuld basis aanvraagformulier mee naar de intermediair.
   
  Bent u nog geen intermediair? 
  Bent u nog niet geregistreerd als intermediair en bent u werkzaam in het onderwijs, jeugdzorg, schuldhulpverlening of gezondheidszorg?  Ga dan naar intermediair worden voor meer informatie en hoe u zich online aan kunt aanmelden.

  Welke sporten?
  Wij vergoeden alleen contributie van sportverenigingen die zijn aangesloten bij de landelijke sportbonden van de sportkoepel NOC*NSF.

  • Balsporten (voetbal, honkbal, hockey, korfbal, basketbal, rugby, handbal, volleybal)Verdedigingsport (Judo, karate, div. verdedigingssporten, boksen)
  • Watersport (zwemmen, waterpolo, zeilen, surfen)
  • Racketsport (tennis, badminton, squash)
  • Overige (turnen/gymnastiek, atletiek, schaatsen) 
  Binnen 3 weken na het indienen van een aanvraag, en na een positief besluit van Jeugdsportfonds, is het mogelijk om te sporten bij de gekozen sportvereniging.
  Van ouders/verzorgers wordt verwacht zij hun kind stimuleren bij het sporten en hem of haar naar de lessen/trainingen en/of wedstrijden laat gaan!
 • Inschrijfformulier JSF & Stg. Leergeld