• Invulling vrijwillige bardiensten

    Zoals jullie waarschijnlijk allemaal weten, zijn we voor het openstellen van de kantine afhankelijk van jullie inzet in de vorm van het draaien van een vrijwillige bardienst. Op dit moment heeft slechts een enkeling gehoor gegeven aan onze oproep. Nogmaals doen wij dus een dringende oproep aan jullie om ons te helpen en je in te schrijven voor het vervullen van een bardienst. Dit geldt voor de dinsdagavonden, donderdagavonden, zaterdagen en zondagen. Je kunt je eenvoudig inschrijven via het barboek op onze website.

    Wat is het alternatief?

    Mocht aan deze oproep wederom geen gehoor worden gegeven, zullen wij alle elftallen gaan verplichten tot het vervullen van bardiensten en is de kans aanwezig dat de kantine op enig moment gesloten zal zijn. Wij hopen dat het niet zover hoeft te komen, want dit betekent dat we jullie niet kunnen voorzien van een hapje en een drankje na de wedstrijd. Los van het feit dat het financieel nadeling is voor onze mooie club. Wederom hopen we dat jullie gehoor geven aan deze oproep!