• Geen controle in het Zwaluwnest op een geldig corona-toegangsbewijs

    Vanaf 25 september 2021 is toegang tot horeca alleen mogelijk met een corona-toegangsbewijs. De overheid heeft enkele uitzonderingen gemaakt voor de sport. Voor het afhalen van eten en drinken in de kantine is geen corona-toegangsbewijs nodig. Voor het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten een afgescheiden horeca gedeelte is eveneens geen corona-toegangsbewijs nodig. De kantine van Zwaluw V.F.C. heeft niet primair een horeca-functie, maar is een ontmoetingsruimte ten behoeve van het voetbal. Dit betekent dat wij niet actief gaan controleren op een geldig corona-toegangsbewijs. 
     
    De basisregels blijven onverminderd van belang, ook als je al gevaccineerd bent. De basisregel ‘verplicht 1,5m afstand houden’ verandert in een dringend advies om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Ook handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD.