• Complimenten

  Tijdens deze Coronacrisis hebben we als club helaas verschillende minder populaire acties moeten nemen om het virus zo veel als mogelijk te bestrijden. Een daarvan is bijvoorbeeld het verbieden van publiek tijdens de trainingen en wedstrijden op ons sportpark. Een maatregel die we natuurlijk liever niet hadden genomen, maar helaas noodzakelijk is.

  Bedankt voor jullie medewerking

  Gelukkig houdt het merendeel van onze leden zich aan de geldende Corona richtlijnen die momenteel op ons sportpark gelden. Hiervoor willen we als club graag onze dank uitspreken, want alleen samen krijgen we het virus onder controle!

  Vrijwilligers

  Ook grote dank aan de vrijwilligers de dagelijks aan de poort de bezoekers van ons sportpark wijzen op de geldende Corona richtrlijnen. Gelukkig worden deze goed opgevolgd door de bezoekers; een enkele uitzondering daargelaten.

  Alleen samen zijn we het virus de baas

  Via deze weg willen we iedereen nogmaals oproepen ons te houden aan de richtlijnen en elkaar er vriendelijk/respectvol op aan te spreken wanneer dat nodig is. Dit geldt op ons sportpark, maar ook zeker wanneer we bij andere voetbalverenigingen op bezoek gaan.