• Commissie Voetbal Zaken en het “Nieuwe normaal”

  In dit bijzondere voetbaljaar zijn we als Commissie Voetbal Zaken (CVZ) langzaam weer het nieuwe seizoen aan het opstarten. Velden worden klaar gestoomd, materialen verstrekt en wat al niet meer. Een en ander wordt dit jaar geregisseerd door een onvoorspelbaar iets: het Corona virus. Het maakt de klus alleen maar lastiger en nog meer complex.

  Corona protocol
  Het CVZ heeft, i.s.m. het bestuur, naar eer en geweten een huishoudelijk reglement gemaakt om alles zo veilig mogelijk te laten doorgaan. Uiteraard binnen de grenzen die het RIVM voorschrijft. Alles staat of valt met het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het elkaar hierop aanspreken als de situatie daar om vraagt. Voor ieders veiligheid, houd je aan de afspraken!

  Kick off nieuwe seizoen
  In de week van 24 augustus vinden ook de kick-offs plaats, ook hier uiteraard in aangepaste versie. In het nieuwe seizoen starten we met circuittrainingen voor bijna de gehele onderbouw vooruit lopend op het nieuwe beleidsplan CVZ. We gaan er van uit dat dit een nieuwe kwaliteit impuls geeft aan onze jeugd opleiding. Tijdens de Corona periode voor de zomer hebben we al kunnen zien hoe effectief dit is.

  Vrijwilligers bedankt!
  Afgelopen periode zijn er door vele vrijwilligers bovenmatige inspanningen verricht om een en ander in goede banen te leiden, allen dank daarvoor.

  Hulp nodig op het wedstrijdsecretariaat
  Komende periode hebben we nog mensen nodig voor het wedstrijdsecretariaat op de zaterdag, het betreft de ochtend en de middag.  Wil je ons helpen, stel je dan 2 tot 4 keer per jaar beschikbaar voor een halve zaterdag, het is echt dringend nodig! Help je ons? Neem contact op met Loes van der Sluijs, Jan Schouten of Chris Keijsers, mailen naar voetbalzaken kan ook!

  In deze bijzondere tijden wenst het CVZ iedereen een sportief begin van het seizoen toe. Let goed op elkaar, spreek elkaar aan en blijf thuis bij klachten.